Vast bureau

Het vast bureau is het uitvoerend orgaan van het OCMW.

Het bereidt de beraadslagingen en de besluiten van de raad voor maatschappelijk welzijn voor.
Het vast bureau voert de besluiten van de raad voor maatschappelijk welzijn uit.

Het vast bureau is eveneens belast met het toekennen van hulpverlening van financiële, materiële, sociale, geneeskundige, psychologische aard. Het beslist in verband met de terugvordering van de kosten van maatschappelijke dienstverlening. Het bekrachtigt de dringende hulpverlening die is toegekend door de voorzitter.

Openingsuren en contact

tel.
02 719 20 70
e-mail
info@ocmw.kraainem.be
KBO
0212.189.973