Eerstelijnspsychologische dienstverlening

Sinds 1 januari 2022 kunnen cliënten bij het OCMW van Kraainem een kortdurend en gratis traject met een eerstelijnspsycholoog aangaan. Het OCMW is hiervoor een overeenkomst aangegaan met De Welzijnskoepel West-Brabant, die een psycholoog ter beschikking stelt.

Vroegtijdige hulp kan namelijk van groot belang zijn voor de preventie van zwaardere psychologische problemen. Hoe vroeger iemand geholpen kan worden, hoe kleiner de kans dat problemen zich verder ontwikkelen en grotere gevolgen zullen hebben. Het traject bestaat maximaal uit vijf gesprekken, eventueel uit te breiden met vijf bijkomende gesprekken. De eerstelijnspsycholoog kan doorverwijzen naar intensievere of langdurige hulp indien dit nodig en gewenst is.

De psychologische dienstverlening is laagdrempelig. Cliënten kunnen via de sociale dienst van het OCMW doorverwezen worden voor deze psychologische begeleiding.