Gelijke Kansen Secundair Onderwijs

Gemiddeld kost een kind in het secundair onderwijs je jaarlijks ongeveer €1000. Ondanks inspanningen vanuit de scholen om deze kosten te drukken, kan het toch niet helemaal gratis. Het OCMW voorziet hiervoor een toelage van €100 per kind per jaar.

Voor wie?

Wanneer je een of meerdere kinderen hebt in het secundair onderwijs, en je gezinsinkomen is lager dan een €1.445,66*, kom je wellicht in aanmerking voor deze toelage. Woon je echter in een woning met een hoog kadastraal inkomen (> €1.350), dan wordt een deel hiervan verrekend met je inkomen.

* dit bedrag komt overeen met 125% van het leefloon dd 01.06.2016

Voorwaarden

Elke steun van het OCMW wordt voorafgegaan door een sociaal onderzoek door een maatschappelijk werker.

Hoe aanvragen?

Persoonlijk, tijdens de openingsuren of op afspraak

Wat meebrengen

Attest van inschrijving in het secundair onderwijs

Openingsuren en contact:

Sociale Dienst

adres
Arthur Dezangrélaan 17
1950 Kraainem
tel.
02 719 20 40
e-mail
socialedienst@kraainem.be