Informatie voor de lokale handelaars

Ben jij handelaar of zelfstandige?

Je staat er niet alleen voor!

Dyzo

Dyzo begeleidt zelfstandige ondernemers in moeilijkheden. Dit aanbod geldt voor heel Vlaanderen en is kosteloos dankzij financiële steun van de Vlaamse overheid via het agentschap innoveren en ondernemen en de inzet van tientallen vrijwillige medewerkers. Een team van gespecialiseerde beroepskrachten helpt je verder op economisch, juridisch en psychologisch vlak.

Ga zeker een kijkje nemen op de website van Dyzo www.dyzo.be of neem contact op via e-mail naar info@dyzo.be of per telefoon, tussen 9 en 12 uur, via het nummer 0800 11 106.

Dyzo beschikt ook over een juridische helpdesk waar je elke dinsdag en vrijdag tussen 13 en 17 uur terecht kan via het nummer 0902 12 005 (betalend aan maximum 1 euro per minuut).

Adviseurs staan ter je beschikking om je verder te helpen in beide landstalen.

Ga ook na of je geen hulp krijgt van de federale overheid (0800 120 80).