naar top

Sporttrainingen & lessen

Gepubliceerd op zo 17 mei 2020
Ingevolge de vergadering van de Nationale Veiligheidsraad van 13 mei 2020, werden een aantal versoepelingsmaatregelen goedgekeurd bij Ministerieel besluit van 15 mei 2020 in het kader van de exitstrategie voor wat de beoefening van sportactiviteiten betreft.

Reguliere sporttrainingen en -lessen in de buitenlucht en in clubverband mogen worden hervat, als ze de veiligheidsafstand respecteren en als er een coach aanwezig is. De groepen mogen niet groter zijn dan 20 personen en sportclubs mogen alleen heropenen op voorwaarde dat alle maatregelen worden genomen om de veiligheid van de sporters te waarborgen.

De gemeente bereidt deze heropstart met de verschillende clubs en verenigingen voor. Hierbij wordt gekeken naar hoe de club de nodige richtlijnen zal toepassen, welke hulp de club desgevallend nodig heeft van de gemeente maar ook naar welke mogelijkheden er eventueel zijn om bepaalde indooractiviteiten buiten te laten plaatsvinden.

Binnen enkele dagen zal u hier deze informatie in detail kunnen vinden.

Voor wat betreft het skatepark en de sportveldjes besliste de burgemeester om deze tot nader order gesloten te houden.

Wij danken u alvast voor uw geduld!