Dit nieuwsbericht is niet actueel!

Hoe print ik mijn CST?

Gepubliceerd op do 30 december 2021
Meer informatie over het Covid-Safe Ticket (en andere online diensten zoals taks-on-web, …).

Burgers die een elektronische identiteitskaart (eID) hebben:

  • Je kan het vaccinatiecertificaat zelf downloaden via www.mijngezondheid.be, Mijn burgerprofiel, www.myhealthviewer.be of via de app CovidSafeBe op je smartphone.
  • Je kan ook een papieren versie van het vaccinatiecertificaat telefonisch aanvragen met je rijksregisternummer via de helpdesk van de Vlaamse Overheid (078 78 78 50) of door te bellen naar 02 214 19 149 (menu in meerdere talen). Het certificaat wordt dan per post verstuurd.
  • Als dit niet lukt, kan je een afspraak maken in het gemeentehuis via het snelloket voor het afdrukken van je COVID-certificaat.

Burgers die geen elektronische identiteitskaart (eID) hebben (dus de mensen die in afwachting zijn van een elektronische Eid of de burgers van de diensten Protocol/Ambassade/… met een Speciale Eid zonder elektronische chip):

Contact FOD BOSA: servicedesk.dto@bosa.fgov.be – 02 740 75 00 (van maandag tot vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur) – WTC III Simon Bolivarlaan 30/9 te 1000 Brussel

Lees meer artikels over