Bescherming van migranten tegen seksueel geweld en mensenhandel

Gepubliceerd op ma 09 mei 2022
Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn duizenden mensen op de vlucht. Ondanks de solidariteit van heel veel burgers, lopen zij echter het risico om slachtoffer te worden van seksueel geweld en/of mensenhandel.

De verschillende Belgische overheden hebben hun krachten gebundeld om ook deze slachtoffers te helpen.

Op het gebied van seksueel geweld werd een Nationaal Actieplan ter bestrijding van gender-gerelateerd geweld 2021-2025 op poten gezet. De verschillende regeringen willen met dit actieplan maatregelen nemen op het gebied van preventie, bewustmaking, bescherming van de slachtoffers en vervolging van de daders. Een deel van dit plan is gewijd aan de specifieke situatie van migrantenvrouwen.

Voor deze doelgroep is één van de belangrijkste problemen de opvang voor slachtoffers van gender-gerelateerd geweld. Eén van de diensten waar deze slachtoffers gratis terecht kunnen, zijn de Zorgcentra na Seksueel Gewelf (ZSG). Deze centra zijn 24 op 24 en 7 op 7 beschikbaar voor iedereen, ongeacht de verblijfstatus van het slachtoffer. Ze krijgen hier de passende medische en psychologische zorg en worden opgevangen door opgeleide politieagenten. Als het slachtoffer geen van de landstalen spreekt, zijn er tolken beschikbaar. Voor Kraainem bevindt zich het dichtstbijzijnde ZSG in Brussel:

  • ZSG Brussel - CPVS Bruxelles: Hoogstraat 322, 1000 Brussel - 02 535 45 42 - zsg@stpierre-bru.be

Daarnaast wil het lokaal bestuur er ook op wijzen dat de politiediensten, ongeacht de verblijfstatus van het slachtoffer, toegankelijk zijn om een klacht in te dienen. Personen zonder een geldige verblijfstitel zijn vaak bang om gearresteerd te worden en gaan niet naar de politie , waardoor de daders ongestraft blijven. In het kader van het actieplan zal de samenwerking tussen de politiediensten en de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) verbeterd worden, zodat DVZ op de hoogte is wanneer het gaat om een slachtoffer van gender-gerelateerd geweld. Bovendien wenst DVZ te benadrukken dat ze in de praktijk geen slachtoffers van huiselijk geweld in detentie plaatst, nadat zij een klacht hebben ingediend.

Hoewel er een grote golf van solidariteit is in onze samenleving en de overgrote meerderheid van de mensen die onderdak bieden goede bedoelingen heeft, is het ook noodzakelijk om waakzaam te blijven dat elke vorm van mensenhandel vermeden wordt. Hiervoor zijn er verschillende initiatieven:

  • Er zijn flyers beschikbaar in het Engels, Oekraïens en Russisch, om Oekraïense vluchtelingen te waarschuwen voor mensenhandel en om aan te geven tot wie zij zich kunnen wenden. De flyers kan je hier terugvinden.
  • Het lokaal bestuur vraag aan alle meerderjarige leden van opvanggezinnen een uittreksel uit het strafregister of vraagt de toestemming om dit te raadplegen.