Groeipakket: ook voor ouder dan 18 jaar?

Gepubliceerd op di 02 augustus 2022
Ben je klaar met je studies? Als jonge schoolverlater heb je nog recht op het Groeipakket voor een periode van 12 maanden.

Je hoeft je niet langer als werkzoekende in te schrijven bij de VDAB om als schoolverlater recht te hebben op het Groeipakket. Opgelet: inschrijven blijft noodzakelijk om later een wachtuitkering of een werkloosheidsuitkering te kunnen ontvangen.

Wanneer heb je als schoolverlater recht op het Groeipakket?

Deze periode van 12 maanden begint:

 1. de maand na je 18e verjaardag, wanneer je niet langer scholier, student of stagiair bent;
 2. de maand na je 21e verjaardag, wanneer je een zorguitkering (voor een specifieke behoefte) hebt ontvangen en geen student meer bent;
 3. vanaf 1 september na een studie buiten het hoger onderwijs en je keert na de vakantie niet terug naar je studie;
 4. vanaf 1 oktober na je studie in het hoger onderwijs en als je na de vakantie niet naar je studie terugkeert;
 5. de maand die volgt op de datum waarop je je studie, stage of opleiding voortijdig hebt afgebroken;
 6. de maand volgend op het einde van alle verplichte activiteiten van je studieprogramma of de dag volgend op het einde van je stage of opleiding;
 7. de maand volgend op de indiening van je proefschrift voor het hoger onderwijs (of de dag volgend op de onderbreking van het schrijven van je proefschrift);
 8. de maand volgende op het einde van je stage voor benoeming in een openbaar ambt (of de maand volgende op de onderbreking van je stage).

Wat gebeurt er als je terug naar school gaat?

Als je als scholier, student of stagiair weer recht hebt op het Groeipakket, vervalt je recht als schoolverlater. De periode van 12 maanden wordt dan onderbroken. De resterende maanden worden je uitbetaald na je studie, wanneer je weer schoolverlater bent.

Kun je werken als schoolverlater?

Als schoolverlater kun je werken zonder je recht op het Groeipakket te verliezen onder de volgende voorwaarden:

 • je werkt niet meer dan 475 uur per jaar op basis van een studentenovereenkomst;
 • je werkt niet meer dan 80 uur per maand op basis van een 'normale' arbeidsovereenkomst (d.w.z. alle andere arbeidsovereenkomsten dan een studentenovereenkomst);
 • als zelfstandige betaal je geen bijdragen als zelfstandige in hoofdberoep;
 • je ontvangt geen sociale uitkeringen. Een leefloon of compensatie voor vrijwilligerswerk is toegestaan.

Er is geen inkomenseis, dus het bedrag van uw salaris doet er niet toe.

Als je meer dan 475 uur werkt in het kader van een studentenovereenkomst, worden de extra uren meegeteld voor de 80 uur per maand die je mag werken in het kader van een normale arbeidsovereenkomst. Je betaalorgaan zal deze berekening baseren op de gegevens van de RSZ.

Als je meer dan 80 uur per maand werkt in het kader van een normale arbeidsovereenkomst, heb je voor die maand geen recht op Groeipakket. Dit recht wordt elke maand herzien.

Je kan een studentenovereenkomst combineren met een gewone arbeidsovereenkomst. De voorwaarden worden afzonderlijk onderzocht.

Een jongere die bijzondere bijstand nodig heeft, ouder is dan 21 jaar en recht heeft op een inkomensvervangende uitkering, heeft als schoolverlater geen recht op het Groeipakket.