Verschillende toelagen aangeboden door het OCMW

Gepubliceerd op do 01 september 2022
Toelage telecommunicatie, toelagen energie en water en de verwarmingstoelage.

Toelage telecommunicatie

De toelage ‘telecommunicatie’ is er voor alleenstaanden of huishoudens (gezinssystemen) met een laag of bescheiden (gezins)inkomen. Op basis van een sociaal (en financieel) onderzoek gaat de maatschappelijk werker na of er aan de voorwaarden wordt voldaan. Zo wordt er onder andere gekeken naar het inkomen (meest recente aanslagjaar) en de vermogensvoorwaarde (huurder versus eigenaar).

De aanvraag dient te gebeuren voor 31 december 2022.

Toelagen energie en water
De energie- en verwarmingsfactuur zijn een serieuze hap uit het budget. Daardoor lopen mensen met een beperkt inkomen het risico om in moeilijkheden te geraken. Het OCMW voorziet een toelage voor energie (gas en elektriciteit) en voor water. Het reglement werd hernieuwd, neem zeker een kijkje op onze website. Voor beide toelagen zijn er inkomens- en vermogensvoorwaarden. Als je als alleenstaande of huishouden (gezinssysteem) een laag inkomen hebt, kom je mogelijks in aanmerking voor deze jaarlijkse toelage. Een maatschappelijk werker onderzoekt jouw specifieke aanvraag en situatie. Ook als je moeite hebt met het betalen van de energie- of waterfactuur, schulden hebt, jouw (digitale) budgetmeter niet meer kan opladen, enzovoort, kan je advies inwinnen bij het OCMW.

Verwarmingstoelage

Het sociaal verwarmingsfonds en het OCMW kunnen een warm gebaar betekenen om de koude wintermaanden te trotseren. Als je huisbrandolie, verwarmingspetroleum of bulkpropaangas gebruikt om je woonst warm te houden, én je behoort tot één van onderstaande categorieën, dan open je mogelijks recht op een verwarmingstoelage van de federale overheid. De aanvraag dient bij het OCMW te gebeuren, en dit binnen de 60 dagen na de levering.

  • Categorie 1: personen met recht op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en
    invaliditeitsverzekering.
  • Categorie 2: gezinnen met een laag inkomen, d.w.z. huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan € 21.179,16. Er wordt hierbij rekening gehouden met het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen.
  • Categorie 3: personen met schuldoverlast die genieten van een schuldbemiddeling en waarbij het OCMW vastgesteld heeft dat de verwarmingsfactuur door de persoon niet betaald kan worden. Voor meer informatie en updates op basis van de indexeringen, kan je terecht op www.verwarmingsfonds.be 

Openingsuren en contact

Sociale Dienst

adres
Arthur Dezangrélaan 17
1950 Kraainem
tel.
02 719 20 40
e-mail
socialedienst@kraainem.be