Sociaal Verwarmingsfonds

Een verwarmingstoelage die kan uitbetaald worden als u uw woning verwarmt met huisbrandolie, lamppetroleum (type) c of bulkpropaangas.

Voor wie?

Personen met recht op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming, een begrensd inkomen of personen met schuldenoverlast.

Hoe aanvragen?

Persoonlijk, tijdens de openingsuren of op afspraak.

Afhandeling

Uw aanvraag wordt behandeld op het bijzonder comité van de sociale dienst.

Regelgeving

Toe te voegen

Wat meebrengen

Identiteitskaart, leveringsbon, bewijs gezinsinkomen.

Openingsuren en contact

Sociale Dienst

adres
Arthur Dezangrélaan 17
1950 Kraainem
tel.
02 719 20 40
e-mail
socialedienst@kraainem.be