Jaarrekening

Jaarlijks publiceert het lokaal bestuur haar jaarrekening samen met een beleidsevaluatie. Deze documenten geven een gedetailleerd overzicht van de realisaties in het afgelopen boekjaar. Dit wordt gekoppeld aan de doelstellingen die het bestuur heeft vastgelegd in het meerjarenplan.