Meerjarenplan

Bij de aanvang van elke nieuwe legislatuur wordt een meerjarenplan opgesteld. Dit plan legt de visie, in termen van acties, en de bijhorende middelen vast voor de volgende zes jaar. Deze periode start vanaf het tweede jaar van de nieuwe bestuursperiode. We spreken dus van het meerjarenplan 2020-2025.

Elk jaar kan een meerjarenplan bijgestuurd worden. Dit heet een aanpassing van het meerjarenplan. Het bestuur kan aan de hand van deze aanpassingen het meerjarenplan bijsturen zowel wat betreft de acties als de budgetten. Het lokaal bestuur is verplicht om het meerjarenplan minstens één keer per jaar aan te passen om de kredieten van het volgende boekjaar vast te leggen.