Raad voor maatschappelijk welzijn

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist over alles wat tot de bevoegdheid van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn behoort, tenzij de wet het anders bepaalt. De zittingen vinden plaats in de collegezaal van de gemeente en zijn openbaar, behalve wanneer over personen vergaderd wordt of wanneer ernstige bezwaren tegen de openbaarheid bestaan. Elke belangstellende inwoner kan dus de openbare zittingen bijwonen.

De vergadering van 1 april 2021 is live te volgen vanaf 19 uur.

De vorige online vergaderingen kunnen herbekeken worden op ons YouTube-kanaal.