School en vorming

Toelage voor hogere studies of vormingen voor personen waarvan de inkomsten niet hoger liggen dan het leefloon.

Hoe aanvragen?

Persoonlijk, tijdens de openingsuren of op afspraak.

Afhandeling

Uw aanvraag wordt behandeld op het vast bureau van de sociale dienst.

Wat meebrengen

Bewijsstukken van betaling.

Openingsuren en contact:

Sociale Dienst

adres
Arthur Dezangrélaan 17
1950 Kraainem
tel.
02 719 20 40
e-mail
socialedienst@kraainem.be