Financiële ondersteuning

  • Is je gezinsinkomen te laag om het einde van de maand te halen?
  • Moet je wachten tot je dossier voor de werkloosheid, invaliditeit of pensioen in orde is en heb je geen reserve meer?
  • Heb je zoveel medische kosten dat je je andere aankopen moet ontzeggen?
  • Wordt je alimentatie niet betaald?
  • Wil je verder studeren om je kansen op werk te vergroten, maar heb je daarvoor niet genoeg middelen?
  • Lopen de schoolrekeningen voor je kind(eren) te hoog op?
  • Of bevind je je in een andere financieel moeilijke situatie?

Een maatschappelijk werker onderzoekt je aanvraag voor financiële ondersteuning, gaat na of je in aanmerking komt voor een (aanvullend) leefloon, een voorschot, een tussenkomst, een toelage en/of premie...

Samen met jou wordt een manier gezocht om zo snel mogelijk (terug) op eigen benen te staan.