Hulp aan Huis

Wij verlenen hulp aan inwoners van de gemeente die door ziekte, leeftijd, handicap of bijzondere omstandigheden tijdelijk of langdurig hulp nodig hebben in het dagelijkse leven.  Deze hulp bestaat uit:
  • verzorgende hulp : helpen bij het toilet, aan- en uitkleden, haar -, hand- en voetverzorging, …
  • praktische huishoudelijke hulp: boodschappen doen, hulp bij het bereiden van de maaltijden, afwassen, was / strijk, verstelwerk, …
  • morele steun: een luisterend oor bieden in moeilijke momenten, rouwverwerking,…
  • administratieve hulp: ondersteuning bij financiële verrichtingen (bank, post,…) en bij het invullen van documenten.

De hulp die wordt geboden zorgt ervoor dat de cliënt zo lang mogelijk in zijn vertrouwde omgeving blijft en kan een aanvulling zijn bij de zorg van familie, derden en andere professionele hulpverleners.  Sedert 1 januari 2012 maakt deze dienst deel uit van de regionale dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg van de Welzijnskoepel West-Brabant.

Hoe aanvragen?

Een aanvraag gebeurt bij de dienst thuiszorg: telefonisch, per mail of tijdens de permanentie op het OCMW.  Elke aanvraag wordt gevolgd door een huisbezoek van de dienstverantwoordelijke die samen met u uitzoekt welke hulpverlening u juist wenst.

Kostprijs

De bijdrage voor de gezinszorg wordt bepaald volgens het inkomen. Dit gebeurt aan de hand van de officiële schaal van het Ministerie van Gezin en Maatschappelijk Welzijn.  Er wordt rekening gehouden met het inkomen, de gezinslast en de zorgbehoevendheid.  De bijdrage wordt jaarlijks herzien.