Verblijfsvergunning Oekraïense onderdanen

For English version see below

Je bent een Oekraïense onderdaan en je beschikt over een verblijfsvergunning in België of je hebt een verklaring van aankomst aangevraagd bij de gemeente, in geval je over opvang beschikt in deze gemeente:

  • Je aanwezigheid op het Belgisch grondgebied is gedekt.
  • Gelieve je niet naar het registratiecentrum in Brussel te begeven.
  • Je mag contact opnemen met de dienst vreemdelingenzaken van de gemeente om de verdere procedure van je verblijf te bespreken.

Je bent een Oekraïense onderdaan en je beschikt nog niet over een verblijfsvergunning in België of je hebt nog geen verklaring van aankomst aangevraagd bij de gemeente:

  • Indien je over een opvang beschikt in Kraainem kan je een aankomstverklaring aanvragen bij de dienst vreemdelingenzaken van Kraainem. Gelieve hiervoor te bellen naar het nummer 02 719 20 40 zodat we zo spoedig mogelijk een afspraak kunnen maken. Wij overhandigen je een aankomstverklaring en starten de procedure voor je verblijfsvergunning.
  • Indien je niet over opvang beschikt dan moet je je eerst aanmelden in het registratiecentrum in Brussels Expo, Palais 8 (Heizel). Je moet je hiervoor ’s ochtends aanmelden en je zal een tijdslot ontvangen om later die dag terug te keren en over te gaan tot registratie.

Het registratiecentrum zal je een attest overhandigen waarmee je je gaat inschrijven bij een gemeente die over opvangplaatsen beschikt.

Indien je vragen hebt kan je steeds contact opnemen met het gemeentebestuur via het nummer 02 719 20 40 of via e-mail naar info@kraainem.be

Meer info: https://info-ukraine.be/nl 

______________

English translation for Ukrainian nationals

Residence permit for Ukrainian nationals

You have a residence permit in Belgium or have applied for a declaration of arrival with the commune, and you have a possibility of accommodation in the commune:

  • Your presence on Belgian territory is OK
  • You do not have to go to the Registration Centre in Brussels
  • You can contact the Foreigner's Department of Kraainem to find out about the rest of the procedure for regularizing your stay

You do not yet have a residence permit in Belgium or have not yet applied for a declaration of arrival at the commune:

  • If you have a possibility of accommodation in the commune, you can request a declaration of arrival from the Kraainem Foreigner’s Department. Please call 02 719 20 40 so that we can make an appointment for you as soon as possible. We will then give you a declaration of arrival and start the procedure for obtaining your residence permit
  • If you do not have a possibility of accommodation in Kraainem, you must first go to the Registration Centre at Brussels Expo, Palais 8 (Heysel). You must present yourself in the morning and you will be given a time slot to represent you on the same day for your registration. The Registration Centre will give you a certificate that will allow you to register with a municipality that has available accomodation

If you have any questions, you can contact the municipal administration by telephone on 02 719 20 40 or by e-mail at info@kraainem.be.